Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
"ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ"
телефон :
+359 988 920 458
©Copyright 2009-2016 Libertas Bulgaria
ЗА НАС
ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ
ЗА НАС

След проведеният
на 7 декември 2014 г.
в гр. София
редовен
Втори конгрес
на партията,
на който бяха избрани
нови
Национален съвет
и
Контролна комисияза,
за
председател
на Националния съвет
е избран

д-р Георги  Миланов Георгиев


"Либертас България"

е проевропейска социална и либерална българска национална политическа партия, учредена на 22 Март 2009 г. и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и българският Закон за политическите партии с Решение на Софийски градски съд на 21 Май 2009 г. , публикувано в  Държавен вестник бр.44 от 12 Юни 2009г..

"Либертас България" застъпва принципите на социалният либерализъм.


Социален либерализъм е разбирането, че либерализмът трябва да включва и социална справедливост. Различава се от класическия либерализъм в настояването, че либералната държава трябва да осигурява работа, здравеопазване, образование, докато в същото време увеличава гражданските права.

Среща на Деклан Ганли с делегатите от Либертас България.
Иван Мишков, Христо Атанасов и Деклан Ганли
Среща на Деклан Ганли с делегатите от Либертас България.
Среща на Деклан Ганли с делегатите от Либертас България.
Среща на Деклан Ганли с делегатите от Либертас България.
Среща на Деклан Ганли с делегатите от Либертас България.
Среща на Деклан Ганли с делегатите от Либертас България.
Иван Мишков, Цветелина,Пирин, Деклан Ганли и Мирослав Васев
Цветелина, Деклан и Иоанна.
Делегати на конгреса пред Аудиториум в Рим
Деклан Ганли говори от трибуната на конгреса в Рим
Залата на конгреса в Аудиториум в Рим
Залата на конгреса в Аудиториум в Рим
Представители на страните от ЕС подписали петицията на Либертас в Рим
Българската делегация на конгреса в Рим
ПЪРВИ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС
НА ЛИБЕРТАС
Среща на Деклан Ганли с делегатите от Либертас България.
На 1 Май 2009 г. в  Рим  се състоя първият общоевропейски конгрес на новосформираното общоевропейско политическо движение Libertas.eu. Председателят на Libertas.eu Деклан Ганли се срещна и с делегатите от България.
ЗА НАС
EN
BG
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

д-р Георги  Миланов Георгиев - председател
Здравчо Стефанов Велев - главен секретар
Костадин Георгиев Костадинов - секретар-протоколчик


Милан Георгиев Георгиев
Габриел Николов Иванов
Силиян Илиев Нашев
Алекс Христов АлександровКОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Илия Стилиянов Машев - председател
Вероника Руменова Темелкова - зам.председател
Иван Александров терзиев - секретар